Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF)

Công bố lưu hành sản phẩm mỹ phẩm là một thủ tục bắt buộc Doanh nghiệp phải thực hiện khi họ muốn đưa sản phẩm mỹ phẩm ra lưu hành trên thị trường (Cả mỹ phẩm được sản xuất trong nước và mỹ phẩm nhập khẩu từ nước ngoài).

Sau khi thực hiện thủ tục công bố nói trên và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, Doanh nghiệp có thể đưa sản phẩm của mình ra lưu hành trên thị trường, bên cạnh đó, theo quy định của pháp luật hiện hành Doanh nghiệp còn phải thực hiện lưu trữ Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF – Product Information File). Nội dung Chi tiết

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ công bố mỹ phẩm

Nhằm giúp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền dễ dàng trong quản lý việc sản xuất và phân phối các sản phẩm mỹ phẩm của các Doanh nghiệp, cũng như là để chứng ming nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng của mỹ phẩm, khi các doanh nghiệp muốn đưa các sản phẩm mỹ phẩm do mình sản xuất hoặc nhập khẩu ra lưu hành trên thị trường thì phải tiến hành thủ tục công bố mỹ phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nội dung Chi tiết