Thay đổi nội dung phiếu công bố mỹ phẩm

Sau nhiều năm làm trong ngành dịch vụ công bố mỹ phẩm, chúng tôi đã gặp nhiều trường hợp đặt câu hỏi khi có nội dung trên phiếu công bố mỹ phẩm thay đổi, chúng tôi có phải làm lại không hay chỉ cần thông báo cho Bộ Y tế là có thể tiếp tục lưu hành sản phẩm? 

Câu trả lời là có những thay đổi sẽ phải làm phiếu công bố mới; có những thay đổi chỉ cần làm thông báo bổ sung và cũng có những thay đổi doanh nghiệp không cần làm gì cả. Chúng tôi đã gặp không ít những trường hợp, do không tiến hành các thủ tục thay đổi cần thiết mà sản phẩm khi nhập về không thể thông quan. Từ đó dẫn đến thiệt hại lớn cho doanh nghiệp do tốn phí lưu kho và nộp phạt.

Để tránh những sai sót đáng tiếc này, hôm nay L.A.V.N Co.,Ltd sẽ hướng dẫn bạn những việc cần làm khi thay đổi từng nội dung cụ thể trong phiếu công bố lưu hành mỹ phẩm quy định trong thông tư 06/2011/TT-BYT. Bạn hãy chú ý làm theo để công việc kinh doanh mỹ phẩm có thể tiến hành thuận lợi nhé.

THAY ĐỔI SAU KHI CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

Tùy thuộc vào nội dung thay đổi, quy định như sau: 

Nội dung thay đổi

Công bố sản phẩm

Thay đổi nhãn hàng     Công bố mới
Thay đổi tên sản phẩm     Công bố mới
Thay đổi công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường      Công bố mới
Thay đổi dạng sản phẩm     Công bố mới
Thay đổi mục đích sử dụng      Công bố mới
Thay đổi công thức      Công bố mới
Thay đổi nhà sản xuất hoặc đóng gói (tên và/hoặc địa chỉ)      Công bố mới
Thay đổi dạng trình bày của sản phẩm      Bổ sung
Tên và/hoặc địa chỉ của công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường nhưng không thay đổi số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.      Bổ sung
Tên và/ hoặc địa chỉ của công ty nhập khẩu     Bổ sung
Thay đổi người đại diện cho công ty      Bổ sung
Thay đổi kích cỡ bao gói, chất liệu bao bì, nhãn sản phẩm

    Bổ sung, nhưng không áp dụng nếu như thông tin cần thiết không được đề cập đến trong Phiếu công bố.