Giấy ủy quyền công bố mỹ phẩm

Thông thường, việc chuẩn bị hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu sẽ phức tạp hơn so với công bố mỹ phẩm trong nước vì cần nhiều tài liệu và giấy tờ do phía nước ngoài cung cấp. Hiện nay, nhiều tổ chức, cá nhân không được chấp nhận cấp phiếu công bố sản phẩm vì lí do giấy ủy quyền công bố mỹ phẩm của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm không phù hợp với các quy định của pháp luật.

Để tránh tình trạng giấy ủy quyền không hợp lệ, L.A.V.N xin lưu ý với quý khách hàng một số điểm như sau: Nội dung Chi tiết