Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ công bố mỹ phẩm

Nhằm giúp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền dễ dàng trong quản lý việc sản xuất và phân phối các sản phẩm mỹ phẩm của các Doanh nghiệp, cũng như là để chứng ming nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng của mỹ phẩm, khi các doanh nghiệp muốn đưa các sản phẩm mỹ phẩm do mình sản xuất hoặc nhập khẩu ra lưu hành trên thị trường thì phải tiến hành thủ tục công bố mỹ phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nội dung Chi tiết