Công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu

Trong xã hội luôn mang tính biến đổi như hiện nay, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, nhu cầu làm đẹp cao hơn và tính hiện đại trong phong cách làm đẹp ngày càng được nhiều người chú trọng. Chính vì điều này thị trường của các sản phẩm mỹ phẩm ngày càng mở rộng, đặc biệt là các dòng mỹ phẩm nhập khẩu. Pháp luật hiện hành quy định các công ty trong nước muốn nhập khẩu mỹ phẩm về kinh doanh phải làm thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu trước khi đưa ra thị trường Việt Nam. Nội dung Chi tiết

Công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước

Hiện nay, nhiều tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm đang gặp khó khăn trong thủ tục công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước để đưa sản phẩm ra thị trường để lưu thông. Sản phẩm mỹ phẩm không có phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm thì không được lưu hành trên thị trường, nhiều trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh mỹ phẩm không có phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mà tiến hành đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường đã bị xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu giấy phép kinh doanh. Nội dung Chi tiết

Thay đổi nội dung phiếu công bố mỹ phẩm

Sau nhiều năm làm trong ngành dịch vụ công bố mỹ phẩm, chúng tôi đã gặp nhiều trường hợp đặt câu hỏi khi có nội dung trên phiếu công bố mỹ phẩm thay đổi, chúng tôi có phải làm lại không hay chỉ cần thông báo cho Bộ Y tế là có thể tiếp tục lưu hành sản phẩm?  Nội dung Chi tiết

Hướng dẫn công bố mỹ phẩm

         1.Tên nhãn hàng và tên sản phẩm. 

Tên đầy đủ của sản phẩm phải được cung cấp, theo trình tự sau: tên nhãn hàng, dòng sản phẩm (nếu có), tên sản phẩm. Nếu là một màu riêng lẻ đ­ược công bố thì ghi tên màu và số màu (ví dụ: Loreal Feria Color 3D Hot Ginger). Nếu có nhiều màu thì tên và số màu của mỗi màu phải đư­ợc công bố.

Nội dung Chi tiết