Công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước

Hiện nay, nhiều tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm đang gặp khó khăn trong thủ tục công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước để đưa sản phẩm ra thị trường để lưu thông. Sản phẩm mỹ phẩm không có phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm thì không được lưu hành trên thị trường, nhiều trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh mỹ phẩm không có phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mà tiến hành đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường đã bị xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu giấy phép kinh doanh. Nội dung Chi tiết