Công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu

Trong xã hội luôn mang tính biến đổi như hiện nay, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, nhu cầu làm đẹp cao hơn và tính hiện đại trong phong cách làm đẹp ngày càng được nhiều người chú trọng. Chính vì điều này thị trường của các sản phẩm mỹ phẩm ngày càng mở rộng, đặc biệt là các dòng mỹ phẩm nhập khẩu. Pháp luật hiện hành quy định các công ty trong nước muốn nhập khẩu mỹ phẩm về kinh doanh phải làm thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu trước khi đưa ra thị trường Việt Nam. Nội dung Chi tiết

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ công bố mỹ phẩm

Nhằm giúp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền dễ dàng trong quản lý việc sản xuất và phân phối các sản phẩm mỹ phẩm của các Doanh nghiệp, cũng như là để chứng ming nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng của mỹ phẩm, khi các doanh nghiệp muốn đưa các sản phẩm mỹ phẩm do mình sản xuất hoặc nhập khẩu ra lưu hành trên thị trường thì phải tiến hành thủ tục công bố mỹ phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nội dung Chi tiết