Phụ lục 02-Tài liệu hướng dẫn về công bố sản phẩm mỹ phẩm

Công bố sản phẩm mỹ phẩm cần được cung cấp thông tin chính xác, phù hợp với các quy định của pháp luật. Phụ lục 02-MP đính kèm theo thông tư 06/2011/TT-BYT Quy định về quán lý mỹ phẩm sẽ hướng dẫn các doanh nghiệp cung cấp cũng như điều chỉnh sản phẩm mỹ phẩm của mình phù hợp với yêu cầu của cơ quan chức năng.

Cong bo my pham nhap khau

Link download

Phụ lục số 02-Tài liệu hướng dẫn về công bố sản phẩm mỹ phẩm