Những Việc Cần Làm Sau Khi Được Cấp Phiếu Công Bố Mỹ Phẩm

Công bố mỹ phẩm là một thủ tục bắt buộc nhà sản xuất, phân phối phải thực hiện để làm cơ sở cho việc lưu hành các sản phẩm mỹ phẩm của mình trên thị trường.Đây là một thủ tục khó đòi hỏi người thực hiện phải có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm để khi đăng ký công bố tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền không bị tốn thời gian và chi phí.

Thủ tục đăng ký đã khó, xong không phải sau khi được cấp phép thì các nhà sản xuất, phân phối có thể tự do lưu hành các sản phẩm mỹ phẩm trên thị trường mà không cần quan tâm đến bất cứ một quy định nào.

Nhằm giúp cho các nhà sản xuất, phân phối thực hiện việc kinh doanh được thuận lợi và đúng pháp luật, các nhà sản xuất, phân phối phải lưu ý thực hiện một số việc sau đây:

Thứ nhất: Lưu trữ Hồ sơ thông tin sản phẩm mỹ phẩm (PIF).  Hồ sơ bao gồm bốn phần:

            + Phần 1: Tài liệu hành chính và tóm tắt về sản phẩm (bắt buộc).

            + Phần 2: Chất lượng của nguyên liệu.

            + Phần 3: Chất lượng của thành phẩm.

            + Phần 4: An toàn và hiệu quả.

Trường hợp có thanh tra, kiểm tra. Cán bộ sẽ yêu cầu Quý khách hàng xuất trình PIF. Phần 1 là phần bắt buộc phải xuất trình, các các phần còn lại nếu chưa đầy đủ thì xuất trình trong vòng 15-60 ngày kể từ ngày kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan chức năng

Thứ 2: Định kỳ ngày 30/01 hàng năm, Quý Khách hàng phải gửi báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước của mình về Cục Quản lý dược - Bộ Y tế và Sở Y tế sở tại.

Thứ 3: Đối với trường hợp đã công bố mỹ phẩm và được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, khi có thay đổi, Quý Khách hàng phải có văn bản đề nghị bổ sung kèm theo tài liệu có liên quan đến nội dung bổ sung và phải được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thực hiện công bố mới theo quy định.

Thứ 4: Trong trường hợp Quý Khách hàng muốn tiến hành quảng cáo cho các sản phẩm đã thực hiện thủ tục công bố mỹ phẩm trước đó trên truyền hình, truyền thanh, trang thông tin điện tử (Internet, Website), sách, báo, tạp chí, tờ rơi, pano, áp phích,…hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm mỹ phẩm, Quý Khách hàng phải xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm, giấy phép tổ chức hội nghị, hội thảo trước.

Thứ 5: Việc thực hiện ghi nhãn sản phẩm phải đảm bảo các thông tin được quy định tại Chương V Thông tư 06/2011/TT-BYT

Thứ 6: Doanh nghiệp phải đảm bảo yêu cầu về “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” về các điều kiện: nhân sự, hệ thống nhà máy sản xuất,…

Thứ7: Phiếu công bố mỹ phẩm chỉ có giá trị là 05 năm kể từ ngày cấp. Như vậy, hết thời hạn 05 năm mà Quý Khách hàng muốn tiếp tục đưa sản phẩm mỹ phẩm ra lưu thông trên thị trường thì phải công bố lại trước khi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm hết hạn.

Tự tin vào chuyên môn và trình độ của mình, L.A.V.N Co., LTD cam kết sẽ cung cấp cho Quý Khách hàng, những người đang muốn thực hiện thủ tục công bố mỹ phẩm một dịch vụ tốt nhất với chi phí hợp lý.

Cụ thể, Công việc mà L.A.V.N Co., LTD sẽ thực hiện:

_ Tư vấn, soạn thảo hồ sơ công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu.

_ Xem xét nội dung, tính hợp pháp của các giấy tờ, tài liệu liên quan.

_ Hỗ trợ Quý khách hàng thực hiện các thủ tục con như thủ tục dịch thuật, hợp pháp hóa lãnh sự…

_ Thay mặt Quý khách hàng thực hiện nộp hồ sơ, đốc thúc quá trình giải quyết hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

_ Hướng dẫn các công việc cần thực hiện sau khi được cấp Số phiếu công bố mỹ phẩm.